Hakkımızda

Bigat Avukatlık Bürosu

About

Bigat Avukatlık Bürosu

” B İ G A T “ soyadı, aile büyüklerinin beyanlarına göre, ” sabırlı ve kendine hakim “ anlamına gelmektedir. Bigat Avukatlık Bürosu, ailesinin her jenerasyonunda hukukçu olan, Av. Şevket Güney BİGAT tarafından 2009 yılında kurulmuştur. Bigat Avukatlık Bürosu, İstanbul Anadolu Yakası’nda, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin bulunduğu, İstanbul’un Kartal İlçesindedir. Büromuzda, ağırlıklı olarak “İş Hukuku”“Sosyal Güvenlik Hukuku” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile ilgili davalar üzerinde, avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık ile uzman görüşü verilmektedir. Büromuzda, kişilere yönelik olarak Avukatlık hizmetlerinin yanı sıra, kurumlara, kurumsallaşma sürecindeki ve kurumsallaşmış şirketlere yönelik olarak, hukuksal danışmanlık, dava süreçleri ve icra takipleri ve raporlamaları ile ilgili avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Şirketlere, ağırlıklı olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili düzenli eğitimler de verilebilmektedir. Büromuzda, ağırlıklı olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında, işçilik alacakları, tazminatlar, işe iade, tespit davaları ile iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi, manevi tazminat davaları, üzerinde çalışılmaktadır. Bu davaların haricinde icra-iflas hukuku, ticari davalar, alacak davaları, konularında hukuki danışmanlık ve dava ile icra takipleri üzerinde de çalışılmaktadır. Büromuz, bilgisayar ve teknik donanım, merkezi konumu ve konusunda hem uygulama, hem de akademik alanda birçok ihtiyaca cevap verebilecek yeterliliktedir. Büromuz, geniş ve güncel bir kütüphaneye de sahiptir.

                Avukatlık, çözüm bulma sanatıdır…

Av. ŞEVKET GÜNEY BİGAT

Kurucu Avukat

Büromuzun kurucusu olan Av. Şevket Güney BİGAT, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2001 yılı mezunudur. Yüksek lisansını, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde tamamlamış olup, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde özel hukuk alanında doktora yapmaktadır ve tez aşamasındadır....

Özgeçmiş

Av. ELİF KARA

Avukat

Bigat Avukatlık Bürosu’nda, 2019 yılından itibaren, avukat olarak çalışmaya başlamıştır. İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu üyesidir. İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında, iş mahkemelerindeki dava süreçleri, dava duruşmaları, icra müdürlüklerindeki icra takip süreçlerinin takipleri, müvekkil görüşmeleri...

Özgeçmiş

Davut Yavuz Ergenç

Avukat Yardımcısı

Bigat Avukatlık Bürosu’nda, 2014 yılından itibaren, mali ve idari takip işlerinde avukat yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır.Müvekkil, arabuluculuk takip süreçleri, dava süreçleri, evrak takibi, tebligat takibi, dava duruşmaların takibi, icra süreçlerinin takipleri ve mali işlerin takiplerinde, avukatlık büromuza destek sağlamaktadır....

Özgeçmiş