Faaliyet Alanları

HUKUKİ DANIŞMANLIK; Bireylere ve kurumlara ağırlıklı olarak iş hukuku alanındaki davalarda, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmekteyiz. Hukuki danışmanlık avukatlık hizmetimizi, özellikle salgın döneminde, sağlık sebeplerinden dolayı, online toplantı yaparak hızlı bir şekilde verebilmekteyiz. Online hukuki danışmanlık talepleriniz için randevu oluşturabilmemiz için “ info@bigat.av.tr ” adresine e-posta göndermenizi rica ederiz. Hukuki Danışmanlık Hizmetimiz, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi nden az olmamak üzere + KDV olarak ücretlendirilmektedir.

İŞÇİ ALACAKLARI DAVALARI; İşçi alacakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, fazla sürelerle çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, prim alacağı, ikramiye alacağı, bakiye ücret alacağı vs. alacak davalarında, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile dava takibi hizmeti verilmektedir.

İŞE İADE DAVALARI; İşe iade davalarında, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile dava takibi hizmeti verilmektedir.

İŞ KAZASI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI; İş kazalarından kaynaklanan, maddi ve manevi tazminat davalarında, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile dava takibi hizmeti verilmektedir.   

MESLEK HASTALIĞI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI; Meslek hastalıklarından kaynaklanan, maddi ve manevi tazminat davalarında, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile dava takibi hizmeti verilmektedir.  

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ; İş sağlığı ve güvenliği konularında, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DAVALARI; Hizmet tespiti, sigorta başlangıcı tespiti, sigortalılık aidiyet tespiti, iş kazası tespiti, meslek hastalığı tespiti, idari para cezalarına itiraz davalarında, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

İŞ HUKUKU ARABULUCULUKLARINDA TARAF VEKİLLİĞİ; Arabuluculuk mevzuatı uyarınca, zorunlu arabuluculuk toplantılarında taraf vekili olarak, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. İş Hukuku arabuluculuklarında taraf vekilliği hizmetimiz, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden az olmamak üzere + KDV olarak ücretlendirilmektedir. Arabuluculuk görüşmeleri online olarak da yapılabilmektedir.

Not: Virüs salgını döneminde sadece online arabuluculuk görüşme taleplerini kabul edebiliyoruz.  

HUKUKTA UZLAŞMA SAĞLAMADA TARAF VEKİLLİĞİ; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun, 35 / A maddesi ve 14.04.2017 tarihli, 30038 sayılı T.C. Resmî Gazetesi’nde yayımlanan Yönetmelik uyarınca, taraflar arasında uzlaştırma hizmeti verilmektedir. Hukukta Uzlaşma Sağlama, hizmetimizi online olarak da yapmaktayız. Hukukta uzlaşma sağlanması talepleriniz için ortak gün belirleyebilmemiz için “ info@bigat.av.tr ” adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.

Not: Virüs salgını döneminde sadece online olarak yapılan görüşme taleplerini kabul edebiliyoruz.  

İŞ HUKUKU UYGULAMALARI EĞİTİMİ; Kurumsal Şirketlere, gruplara, insan kaynaklarına, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında eğitimler verilmektedir. İş Hukuku Uygulamaları Eğitimlerini, online olarak da yapmaktayız. Online iş hukuku uygulamaları eğitim talepleriniz için ortak gün belirleyebilmemiz için “ info@bigat.av.tr ” adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.

İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ; Çeşitli üniversitelerde, Barolarda, en fazla 24 kişilik gruplara, iş mevzuatından kaynaklanan nitelikli hesaplamalar eğitimi verilmektedir. 

SGK TEŞVİK DANIŞMANLIK HİZMETİ; Kurumsal şirketlere, 6111 sayılı Kanun uyarınca, işçilik maliyetini azaltmak için toplu ve aylık SGK teşvik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İCRA-İFLAS HUKUKU; Kurumsal veya bireysel icra takipleri, icra ve iflas davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

TİCARET HUKUKU; Kurumsal şirketlerin ticaret davalarında, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

İDARE HUKUKU; İdare hukukuna ilişkin davalarında, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

CEZA HUKUKU; Ceza hukukuna ilişkin davalarında, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

GAYRİMENKUL HUKUKU; Gayrimenkule ilişkin, tapu iptali ve tescili davalarında, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

UZMAN GÖRÜŞÜ; HMK’nın 293’ncü maddesi uyarınca, iş hukuku uyuşmazlıklarında, objektif, uzman görüş raporu hizmeti verilmektedir.