Tarihçe

Bigat Ailesi’nin hukukçuluk geçmişi aile köklerine dayanmaktadır.  

  Bekir Efendi (Bigat),  Kadı (Hakim / Yargıç) olarak, Antalya’nın, serin yer anlamına da gelen İbradı Kazası’nda “Kadı” olarak görev yapan Bigat Ailesi’nin hukukçu olan büyük dedelerindendir. Kadı Bekir Efendi, daha sonra Rumeli’nin Yanya Sancağı’na (Şimdi Yunanistan’da, Epir Bölgesi’nde, Ιωάννινα / Ioannina) “Kadı” olarak tayin edilince, bütün aile de bu kente göç ederler ve oraya yerleşirler. Kadı Bekir Efendi, kadılık görevini Yanya’da (Ιωάννινα / Ioannina) da yaptığı bilinmektedir. 

  Yanyalı Emin Ağazade Arif Efendi (Derbent) (Derbend),  Hicri 1327 yılında, dava vekili olarak, Osmanlı Dönemi’nde, şu an Yunanistan topraklarında, günümüzde Yunanca, Ιωάννινα – Ioannina olarak anılan, eski Osmanlı Sancağında, Yanya Derbent’i Yanyalı Emin Ağazade Derbent’in, çocuklarından olan, Yanyalı Emin Ağazade Arif Efendi, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün, Osmanlı Arşiv kayıtlarına göre, Yunan muharebesinde zarar ziyan gören müvekkillerinin, zarar ve ziyanını gösterir mazbataların ilgili komisyona teslim edildiğini belirterek, zararın tesviyesini isteyen dava vekili olarak istidasını vermiştir. Yunan savaşı sırasında zarara uğrayan Lagastra Çiftliği sakinleri adına vekilleri Yanyalı Emin Ağazade Arif Efendi’nin istidası doğrultusunda gerekli tazminatın ödeneceği konusunda karar almıştır. Yunan savaşı sırasında zarara uğrayan Lagastra, Moşotıçe ve Zuriste çiftlikleri sakinleri adına vekilleri Yanyalı Emin Ağazade Arif Efendi’nin istidası doğrultusunda gerekli tazminatın ödeneceği konusunda karar almıştır. Bu konuda, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün “Tarih :09/Z /1327 (Hicrî) Dosya No :198 Gömlek No :40 Fon Kodu :HR.HMŞ.İŞO” kayıtlarında bilgisi de mevcuttur. 

  Mehmet Raşit Bigat, Yanya (Ιωάννινα / Ioannina) Vilâyeti’nin Muhasebât-ı Atika Kalemi başkâtiplerinden Sadullah Bekir Bey ve İsmet Hanım’ın oğlu olan Mehmet Raşit Bigat, Hicri 1295 yılında Yanya’da (Ιωάννινα / Ioannina) doğdu. Orta öğrenimini Yanya İdadîsinde tamamladı. Mekteb-i Mülkiye’den 1900 (1316) yılında mezun oldu. Mülkî idarenin çeşitli kademelerinde çalıştı. Türkiye Şeker Fabrikaları’nın “Murakıplık” görevinde bulundu. 1924 yılında “İstanbul Valiliği” görevinde bulundu. Bu görevinden sonra, T.C. Maliye Bakanlığı’nın üst düzey idarî kadrolarında görev yaptı. 22.01.1939 – 10.02.1941 yılları arasında T.C. Toprak Mahsülleri Ofisi’nin Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Daha sonra bir takım devlet işletmelerinin idare heyetlerinde çeşitli vazifeler yapan Mehmet Raşit Bigat, 1954’te kamu hizmetlerinden tamamen çekildi. Fransızca ve Rumca bilen Mehmet Raşit Bigat emekli olarak ikamet ettiği Ankara’da 16.07.1959 yılında vefat etmiştir.

  Av. Nazif Bigat, İstanbul Barosu avukatlarındandır. 1891 yılında Yanya’da (Ιωάννινα / Ioannina) doğmuştur. Yanya’da büyüyüp, Yanya İdadisi’ni bitirerek, İstanbul’a geldi. İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1911 yılında gönüllü olarak Balkan Harbine katıldı. Çalışma hayatına 1922 yılında Muratlı Nahiye Müdürü olarak başladı. 1925’te Akçadağ Kazasına “Kaymakam” olarak atandı. 1928’de Samsun’a İnhisarlar Baş Müdürü olarak gönderildi. İnhisarlar Baş Müdürü görevine Diyarbakır, Gaziantep ve İzmit’te devam ettikten sonra, 1940’ta Toprak Mahsulleri Ofisi Baş Kontrolörü olarak İstanbul’a geldi. 1951’de emekli olduktan sonra da İstanbul Barosu’na tekrar kaydolup avukatlık mesleğini yaptı. 1972 yılının Eylül ayında vefat etmiştir.

  Av. Erdoğan Bigat, Ankara Barosu’nun 1336 sicil numaralı, avukatıdır. 14.08.1926 tarihinde, İstanbul’da doğmuştur. Sırasıyla, 11.11.1960 yılında T.C. Türkiye Kömür İşletmeleri A.Ş.’de İdari Meclisi Üyeliği yaptı. 1965 yılında Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi, 1969 yılında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi, 1971 yılında Türkiye Barolar Birliği Saymanlık, Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu, 12 Aralık 1971, Türkiye Barolar Birliği’nin 07-08 Ocak 1972/Bursa/Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi, 1972 yılında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi, 1973 yılında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi, 16 Aralık 1973, 10-12 Ocak 1974/Ankara/Genel Kurul’nda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi, 1975 yılında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi, 20 Aralık 1975 tarihlerinde Ankara Barosu Genel Kurulu’na seçildi. Ankara’da, 23.02.1980 tarihinde vefat etmiştir.

  2009 yılında, Kartal, İstanbul’da Av. Şevket Güney Bigat tarafından kurulan, Bigat Avukatlık Bürosu, kurulduğu günden itibaren iş hukuku alanında istikrarlı bir şekilde gelişmesiyle Türkiye’nin saygın ve bilinen avukatlık bürolarından biri haline gelmiştir. Bugün,  iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında branş olarak çalışan, bu çerçevede hukuk hizmeti veren ender avukatlık bürolarındandır. 

  Avukatlık, çözüm bulma sanatıdır…